เกี่ยวกับเรา

I Rich Performance Co,. Ltd

ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 วัตถุประสงค์ของบริษัท คือการให้บริการด้านวิศวกรรมที่หลากหลายสำหรับ บริษัทผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยและทั่วโลก เราให้บริการแนวทางที่เป็นนวัตกรรมในการให้คำปรึกษาสำหรับการจัดการการดำเนินงานของระบบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เวชภัณฑ์ และ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศเป้าหมายของเราคือการนำเสนอบริการลูกค้าที่โดดเด่นเพิ่มความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เรามีความโดดเด่น จากความเชี่ยวชาญด้านการทำงาน และ ด้านเทคนิคของเรารวมกับประสบการณ์ของเราจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

และยังให้บริการจำหน่าย

เครื่องนับจำนวนเซลเป็นหรือตาย เครื่องวิเคราะห์ขนาดและจำนวนฝุ่นในน้ำ Hach Anatel UP-100 METONE HIAC  Beckman Coulter  Vi-cell MS4e LS-13320 Z-Series ANATEL TOC A643 PAT700 A1000XP ANATEL Qbd 1200

 • Lighthouse R2014
 • Lighthouse R3014
 • Lighthouse R3010
 • METONE 2100C/2200C
 • METONE 237H 237S 4800 4500 7000
 • METONE HHPC2 METONE HHPC3 METONE HHPC6 METONE HHPC2+ METONE HHPC3+ HHPC6+
 • METONE 6000 Series ANATEL UP100 ANATEL A1000 ANATEL PAT700 ANATEL Qbd 1200 ANATEL A643 ANATEL 600 HIAC 9703+ HIAC 8011+ HIAC 8012 Beckman Coulter  Vicell MS4e LS13320 Zseries
 • Signal Converters INTERFACE
 • NI PXI Semiconductor Suite
 • NI PXIe5663E
 • NI PXIe6547 and PXIe6548 are PXI Express
 • LiquiCel Membrane Contactors are commonly used for gas transfer
 • SuperPhobic? degassing
 • MiniModule? Debubbler
 • DR 600 and DR 700 Digital readouts
 • Digital Mini Probe